Styrelsen

Styrelsen är tillsammans med årsmötet och stormötet det högsta beslutande organet i föreningen. Vill du engagera dig? Håll utkik efter lediga poster på vår Facebook-sida.

Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ för föreningen tillsammans med årsmöte och stormöte. Vill du engagera dig? Håll utkik efter nya öppningar för poster på vår Facebook-sida.

Styrelsen 2023

I Mediums styrelse sitter förutom ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare även en representant från varje utskott.

Emma Holmberg
Ordförande

Som ordförande har man det yttersta ansvaret över MediUm samt styrelsen. Jag kallar till styrelsemöte varannan vecka, har koll på mailen, signerar fakturor och har kontakt med Umeå studentkår.

Ellen Oweling
vice Ordförande

Som vice ordförande stöttar jag vår ordförande i hennes arbete i MediUm. Jag förbereder och håller i var tredje möte med styrelsen samt går på möten med HumSek.

Ellen Oweling
vice Ordförande

Som vice ordförande stöttar jag vår ordförande i hennes arbete i MediUm. Jag förbereder och håller i var tredje möte med styrelsen samt går på möten med HumSek.

Linn Lundgren
kassör

Som kassör håller jag koll på MediUms ekonomi. Jag hanterar in- och utbetalningar, gör varje år ett budgetförslag och är med och fattar beslut i styrelsen.

Emma Rasteby
Sekreterare

Som sekreterare ansvarar jag för att föra protokoll under styrelsemöten och färdigställa dessa åt styrelsen senast en vecka efter mötet. Jag för även protokoll under årsmöten och stormöten där dessa ska skrivas ut för underskrift av justeringspersoner.

Emma Rasteby
Sekreterare

Som sekreterare ansvarar jag för att föra protokoll under styrelsemöten och färdigställa dessa åt styrelsen senast en vecka efter mötet. Jag för även protokoll under årsmöten och stormöten där dessa ska skrivas ut för underskrift av justeringspersoner.

Nils Lejoneke
Ledamot & ANSVARIG FÖR SPORTUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Sportutskottet. Som ansvarig för Sportutskottet ansvarar jag för att anordna olika sportevenemang såsom Skiweek, korpenlag och badminton eller vollyboll på IKSU.

Emelie Lundgren
Ledamot & ANSVARIG FÖR NÄRINGSLIVS- UTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Näringslivsutskottet. Som ansvarig för Näringslivsutskottet ansvarar jag för samarbeten med utomstående organisationer.

Emelie Lundgren
Ledamot & ANSVARIG FÖR NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Näringslivsutskottet. Som ansvarig för Näringslivsutskottet ansvarar jag för samarbeten med utomstående organisationer.

Ellen Enmark
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR WEBB OCH KOMMUNIKATIONS- UTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Webb- och kommunikationsutskottet. Som ansvarig för utskottet ansvarar jag för arbetet med marknadsföringen riktad mot våra medlemmar på hemsidan och våra sociala medier.

Ellen Enmark
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR WEBB OCH KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Webb- och kommunikationsutskottet. Som ansvarig för utskottet ansvarar jag för arbetet med marknadsföringen riktad mot våra medlemmar på hemsidan och våra sociala medier.

Malva Lund Hanefjord
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR STUDIESOCIALA- UTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Studiesociala utskottet. Som ansvarig för Studiesociala utskottet ansvarar jag för arbetet med aktiviteter för våra medlemmar såsom EPPs och sittningar.

Malva Lund Hanefjord
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR STUDIESOCIALAUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Studiesociala utskottet. Som ansvarig för Studiesociala utskottet ansvarar jag för arbetet med aktiviteter för våra medlemmar såsom EPPs och sittningar.

Tea Haajamo
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR INSPARKSUTSKOTTET

I Insparksutskottet har jag den ledande rollen bland generalerna och är därmed ytterst ansvarig för mottagningen.