VÅRA UTSKOTT

MediUm har fem utskott som arbetar med olika uppgifter för att skapa ett mer aktivt studentliv. Engagera dig själv och andra studenter tillsammans med våra utskott!

Våra utskott

MediUm har fem utskott som arbetar med olika uppgifter för att skapa ett aktivt studentliv. Aktivera dig själv och andra studenter tillsammans med våra utskott!

STUDIESOCIALA utskottet

Studiesociala utskottet har hand om att planera och genomföra sittningar, EPP:s och andra roliga aktiviteter för studenterna! 

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet är utskottet som har hand om kontakten mellan näringslivet och kårföreningen, det vill säga företag och föreningar utanför universitetet. Vi anordnar events och workshops för våra studenter men arbetar även med att nå ut till nya aktuella och spännande samarbetspartners.

WEBB & KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Web- och kommunikationsutskottet har ansvar över MediUms digitala kommunikation via hemsidan och sociala medier. Vi skickar ut inbjudningar till evenemang, skapar inlägg om aktuella händelser och hjälper utskotten att nå ut till sin målgrupp.

SPORTUTSKOTTET

Sportutskottet planerar och genomför sportrelaterade evenemang och aktiviteter så som Skiweek, Korpen och Umeå World Cup. Vi anordnar även Vollyboll och badminton med jämna mellanrum och drar ihop lag till brännbollsyran. 

INSPARKSUTSKOTTET

Insparksutskottet som består av fyra generaler och är verksamt mellan årsmötet och stormötet. Generalerna planerar och har det yttersta ansvaret i genomförandet av mottagningen.

Gå med i ett utskott?

Är du sugen på att engagera dig i ett utskott? Utskotten har möte ungefär två gånger i månaden, det är fritt fram att prova vara med på olika möten för att se vad som passar dig bäst. För att få reda på mer information och när utskotten har möte kan du kontakta oss på vår instagram.