MediUms Stormöte 2014

Idag hölls MediUms Stormöte år 2014. Nedan följer protokollet från mötet, där styrelsen bland annat beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Jag vill tacka vår verksamhetsrevisor Stefan Brattlöf för hans uppmuntrande ord gällande styrelsens bedrifter, och även alla medlemmar som närvarade. Vi hoppas på att få se er som  styrelseledamöter i framtiden!

Elisabet Norrgård, ordförande.

Protokoll MediUm Stormöte 8 oktober 2014

 • 1 Val av mötesordförande

Elisabet Norrgård väljs.

 • 2 Val av mötessekreterare

Viktoria Lindqvist väljs.

 • 3 Val av två (2) justeringspersoner

Niclas Jarlås och Michael Johanson.

 • 4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan beslutas som godkänd.

 • 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

Beslut fattas om att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

 • 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

Elisabet redogör för verksamhetsberättelsen som därefter godkänns.

 • 7 Godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.

Oscar Jakobsson redogör för verksamhetsårets intäkter och kostnader. Detta beslutas som godkänt.

 • 8 Revisorns revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorn Stefan Brattlöf redogör sin revisionsberättelse. Han poängterar vikten av att föra utförlig dokumentation. Revisionsberättelsen lämnas till ordförande.

 • 9 Förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

Verksamhetsrevisorn ger förslaget att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet inför det gångna verksamhetsåret. Detta beviljas av de närvarande kårmedlemmarna.

 • 10 Presentation av MediUm för medlemmarna

Elisabet går igenom MediUms historia samt vad styrelsen och dess olika utskott gör.

 • 11 Frågor till styrelsen från medlemmar

Medlemmarna stället frågor om bland annat det externa utskottet, hur det fungerar osv. De frågar även vad som krävs för att man ska kunna bli styrelseledamot.

 • 12 Motioner av medlemmar

Inga motioner inlämnade.

 • 13 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner inlämnade.

 • 14 Val av valberedning

 • 15 Nästa möte

14 oktober klockan 16.15 i nbvh 3003

 • 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s