Om MediUm
Kårföreningen MediUm är för dig som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap eller Journalistik vid Umeå universitet. Vi grundades år 2012 för att förbättra studentlivet och utbildningarna för MKV- och journaliststudenter. Sedan start har MediUm arrangerat mottagningen, sittningar, EPP och anordnat gästföreläsningar. 
Vi välkomnar alla våra medlemmar till att bidra, delta och nyttja de möjligheter som MediUm kan ge.

Är du intresserad sitta i MediUms styrelse som ledamot? Har du frågor eller förslag? Kontakta oss via mail, eller via MediUms facebooksida.

MediUms grundare
Kårföreningen MediUm grundades av Rebecka Gustafson (fd. ordförande), Veronika Hägglund (fd. vice ordförande), Stefan Gerenmark (fd. kassör) och Andreas Wilemoll (fd. sekreterare). Kolla in MediUm:s forna och nuvarande styrelsemedlemmar på våra årskort.