Grafiskt material

Här hittar du MediUms loggor i olika format för tryck eller webb samt annat grafiskt material.


MediUm Stadgar

Här kan du läsa alla MediUms stadgar. Det handlar om allt vad MediUm står för och strävar efter med sin verksamhet.


Mötesprotokoll

MediUms protokoll från våra möten samlar vi här. De är underskrivna via styrelsens Facebookgrupp, som noterat i våra stadgar.