MediUm i samarbete med Kårhuset!

Inför kårhusets Halloweenfester i år kommer MediUm att sälja biljetter, varav en del av inkomsterna kommer att gå till MediUm. Håll utkik på vår Facebooksida för information om när biljetterna kommer säljas. Om ni missar de tider vi säljer kan du kontakta ordförande på mail: medium.ordf@umeastudentkar.se.

Biljettpriset för förköpen blir 50:- för kårmedlemmar. 100:- för icke kårmedlemmar.

Det kommer även finnas grejer på plats och hjälp för Zombiesminkning för de som vill och anländer före 21.30. På halloweenlördagen kommer även Jay Smith uppträda Live på scen runt 21.30

Slakthuset Banner

EPP med MediUm!

10590605_10152547969349442_623624810452545996_n

Kårföreningen MediUm bjuder in till EPP på Kårhuset.

Vi kör på musikquiz med filmtema där lagen tävlar om fina priser!

Så ta med dig gott humör så kör vi EPP som bara MKV-are och Journalister kan! Kom och fira helgen, drick öl, köp något att äta och umgås med dina klasskompisar. Kårmedlemmar från alla terminer är välkomna. Vi ses!

OBS! Kårleg krävs! OBS!

Tacka ja till eventet på vårt Facebookevent.

MediUms Stormöte 2014

Idag hölls MediUms Stormöte år 2014. Nedan följer protokollet från mötet, där styrelsen bland annat beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Jag vill tacka vår verksamhetsrevisor Stefan Brattlöf för hans uppmuntrande ord gällande styrelsens bedrifter, och även alla medlemmar som närvarade. Vi hoppas på att få se er som  styrelseledamöter i framtiden!

Elisabet Norrgård, ordförande.

Protokoll MediUm Stormöte 8 oktober 2014

 • 1 Val av mötesordförande

Elisabet Norrgård väljs.

 • 2 Val av mötessekreterare

Viktoria Lindqvist väljs.

 • 3 Val av två (2) justeringspersoner

Niclas Jarlås och Michael Johanson.

 • 4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan beslutas som godkänd.

 • 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

Beslut fattas om att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

 • 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

Elisabet redogör för verksamhetsberättelsen som därefter godkänns.

 • 7 Godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.

Oscar Jakobsson redogör för verksamhetsårets intäkter och kostnader. Detta beslutas som godkänt.

 • 8 Revisorns revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorn Stefan Brattlöf redogör sin revisionsberättelse. Han poängterar vikten av att föra utförlig dokumentation. Revisionsberättelsen lämnas till ordförande.

 • 9 Förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

Verksamhetsrevisorn ger förslaget att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet inför det gångna verksamhetsåret. Detta beviljas av de närvarande kårmedlemmarna.

 • 10 Presentation av MediUm för medlemmarna

Elisabet går igenom MediUms historia samt vad styrelsen och dess olika utskott gör.

 • 11 Frågor till styrelsen från medlemmar

Medlemmarna stället frågor om bland annat det externa utskottet, hur det fungerar osv. De frågar även vad som krävs för att man ska kunna bli styrelseledamot.

 • 12 Motioner av medlemmar

Inga motioner inlämnade.

 • 13 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner inlämnade.

 • 14 Val av valberedning

 • 15 Nästa möte

14 oktober klockan 16.15 i nbvh 3003

 • 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Stormöte 2014

Kallelse stormöte för kårföreningen MediUm onsdagen den 8 oktober.

Hej alla MKV-/journaliststudenter!

Nu är det dags för kårföreningen MediUms stormöte!
Plats: Sammanträdesrummet Tryggheten i samhällsveterhuset (gå ned för trapporna så är det rummet intill microvågsugnarna)
Tid: 15.00 den 8 oktober 2014.

Vad gör man på stormötet?
– Vi ger förslag på styrelsen för det kommande läsåret
– Du som är medlem i MediUm kan lämna in motioner – förslag på hur du tycker att verksamheten ska utvecklas.
– Medlem är alla som pluggar MKV/journalistik och har kårleg
– Alla medlemmar är välkomna till mötet och har rösträtt – Du kan alltså påverka vilka som får styrelseposterna och vad MediUm ska göra under nästa år.
– Självklart bjuds det på fika

Om du vill söka en post i styrelsen ska du maila stefan.gerenmark@gmail.com med din ansökan. Har du en kompis som skulle passa perfekt som styrelsemedlem (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot) kan du även anmäla honom eller henne.

Motioner och frågor ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta dagar före stormötet, Har du frågor, förslag eller motioner, maila medium.ordf@umeastudentkar.se.

Varmt välkommen till årsmötet önskar MediUms styrelse genom:

Elisabet Norrgård
Ordförande.

 

Dagorning inför Stormötet:

 • 1 Val av mötesordförande
 • 2 Val av mötessekreterare
 • 3 Val av två (2) justeringspersoner
 • 4 Fastställande av föredragningslistan
 • 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

 

 • 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7 Godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.
 • 8 Revisorns revisionsberättelse
 • 9 Förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

 

 • 10 Presentation av MediUm för medlemmarna
 • 11 Frågor till styrelsen från medlemmar
 • 12 Motioner av medlemmar
 • 13 Propositioner från styrelsen
 • 14 Val av valberedning

 

 • 15 Nästa möte
 • 16 Mötets avslutande

Användbara länkar.

Här nedan följer en lista med användbara länkar för nya studenter:

MediUms facebook

Denna sida uppdateras med sådant som rör MediUm, MKV, och journalistik. Här annonseras det även om MediUms årsmöten/stormöten.

Köp/sälj böcker MKV

För att inte andra grupper ska bli överfyllda med poster hänvisar vi till denna grupp då du vill sälja/köpa böcker. Detta är ett mycket bra sätt att få tag på kurslitteratur snabbt, och det är framförallt billigt!

Mottagning MKV och Journalistik HT2014

Information om mottagningen för nya studenter hösten 2014.

Medie- och kommunikationsvetenskap Umeå Uni.

MKV och journalisternas officiella grupp på Facebook. 

Årsmöte – Styrelsen inför kommande verksamhetsår

Igår ägde MediUms årsmöte rum, där styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes. Elisabet Norrgård valdes till ordförande, Rasmus Senator till vice ordförande, och Oscar Jakobsson till kassör. Som ledamöter blev Niclas Jarlås, Viktoria Lindqvist, Saskia Sundell, Emelie Eriksson, och Michael Bödel Johanson invalda. Fredrik Gustafsson valdes in som suppleant.

Vi vill passa på att tacka de ledamöter som avgått från styrelsen. Rebecka Gustafson, Veronika Hägglund, Stefan Gerenmark och Andreas Wilemoll. Tack för allt ert hårda arbete i styrelsen! Ni kommer att saknas.

// Elisabet Norrgård, ordförande.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen 2014Från vänster översta raden:
Niclas Jarlås, Saskia Sundell, Viktoria Lindqvist.
Michael Bödel Johanson, Emelie Eriksson, Rasmus Senator (vice ordförande).
Oscar Jakobsson (kassör), Elisabet Norrgård (ordförande).

Frånvarande: Fredrik Gustafsson (suppleant)

48 timmar reklam

bild (1)

Grupperna blir informerade om årets uppdrag. Foto: Rebecka Gustafson.  

 

48H är en tävling där deltagarna utgörs av studenter från utvalda reklamutbildningar i Sverige. Deltagarna har 48 timmar på sig att ta fram en printannons och det vinnande bidraget publiceras därefter i tre av Sveriges största dagstidningar. I år deltog Ylva Utterström och Rebecka Gustafson som studerar medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet.

–          Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men alla var sjukt peppade, glada och taggade på tävlingen så det var bra stämning från start, berättar Rebecka.

 

Sedan 18 år tillbaka arrangeras 48H tävlingen varje vår av studerande från Stockholms reklamskolor och universitet. I år tävlade 130 grupper som fick i uppgift att utveckla en annons för den ideella organisationen Polstjärna, som stöttar människor som jobbar för att motverka utanförskap hos barn och unga i Sverige.

–          När vi fått uppdraget kändes det lätt som en plätt och som att 48 timmar var lite väl tilltaget. Men att få en bra idé tar mycket längre tid än man tror, säger Rebecka.

Deltagarna delas slumpmässigt in i grupper om tre personer, där varje person har en specifik roll som antingen strateg, art director, eller copywriter. Ylva och Rebecka fick båda rollen som strateg, vilket innebar att de bland annat hade ansvar för att anpassa annonsen efter Polstjärna och deras målgrupp.

–          Vi hade även fått instruktioner om vilket primära och sekundära budskap som skulle förmedlas. Det låter kanske enkelt men det är en del att tänka på, och där hade jag absolut nytta av MKV-utbildningen, förklarar Ylva.

Även Rebecka håller med om att deras utbildning var till stor hjälp då det gällde det strategiska tänkandet, men tycker att en mer kreativ utbildning hade varit användbar. Hon poängterar vidare hur viktigt hon tycker det skulle vara att integrera mer kreativa moment i MKV-utbildningen.

–          Min grupp höll på länge med idéarbetet och det var nog det som var det svåraste med tävlingen. Är det något jag tar med mig från de här 48 timmarna så är det just det, hur viktigt det är att träna på att vara kreativ och skapa bra idéer.

bild

Brainstorming på reklambyrån One Motion, där Rebeckas grupp fick sitt och jobba.
Foto: Rebecka Gustafson. 

Det vinnande bidraget publiceras på sida tre i Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan, och DN:s Ipad-upplaga, och prispengar delas ut till de grupper som kommer på första, andra och tredje plats.

–          Min grupp kammade tyvärr inte hem något pris, men jag är nöjd ändå. Jag hade jättekul, berättar Ylva.

Både Ylva och Rebecka är överens om att 48H tävlingen var en väldigt lärorik och rolig upplevelse, och uppmanar alla med möjlighet att söka nästa år.

–          Anmäl er så fort det bara går! Var med även om du inte är säker på att du vill jobba med reklam, för du kommer lära dig massor oavsett vad du vill arbeta med i framtiden. Jag tror sällan jag har lärt mig så mycket på bara två dygn, säger Rebecka.

 

Elisabet Norrgård

Inför mottagningen hösten 2014

Under våren har det studiesociala utskottet under MediUm arbetat hårt med att förbättra mottagningen för nya studenter, för att de ska få det bästa möjliga välkomnandet in i studielivet. Bland annat har hårdare regler och riktlinjer fastställts för de blivande faddrarna, som även har haft obligatoriska utbildningar. Även planeringen av mottagningens aktiviteter har förbättrats, och snart kommer denna planering med preliminärt schema att publiceras här på hemsidan, så håll utkik!

 

Mottagningen på Umeå Universitet finns till för att välkomna nya studenter och ge dem en bra start på studielivet. Vi har därför strikta regler mot alla förnedrande aktiviteter och alkoholhets. Alla är välkomna att delta under mottagningen, och poängen är framförallt att ha kul!