Välkommen till MediUms stormöte!

På torsdag den 15/10 har MediUm sitt årliga stormöte. Det är till för dig som vill veta mer om oss och vad vi gör. Vi kommer att berätta om vår verksamhet, våra utskott och möjligheterna som finns för dig och din utbildning via MediUm. Så kom om du tycker det låter spännande – vi bjuder naturligtvis på kaffe och fika! Läs mer i eventet på Facebook där det finns utskrivet tid och plats.

Vi hoppas kunna inspirera dig till din medverkan. Vi ses på torsdag!

Årsmöte för kårföreningen MediUm

Hej alla MKVJ-studenter!

Nu är det snart dags för kårföreningen Mediums årsmöte 2015, denna gång torsdag den 19 mars.

Plats: Tryggheten i samhällsvetarhuset (gå till samhällsvetarhuset från Lindell, sedan direkt till höger ned för trapporna. Det är ett lunchrum för studenter på dagarna)
Tid: 16.00, den 19 mars 2015

Vad händer på årsmötet?

 • Vi väljer styrelsen för det kommande verksamhetsåret.
 • Du som är medlem i MediUm kan lämna in motioner – förslag på hur du tycker att verksamheten ska utvecklas.
 • Medlem är alla som pluggar MKVJ och har kårleg.
 • Alla medlemmar är välkomna till mötet och har rösträtt – Du kan alltså påverka vilka som får styrelseposter, samt vad MediUm ska göra under nästa år.
 • Självklart bjuds det på fika!

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller vill du nominera någon till en post? Maila stefan.gerenmark@gmail.com. Har du frågor eller förslag? Maila medium.ordf@umeastudentkar.se.

Varmt välkommen till årsmötet önskar MediUms styrelse genom:

Elisabet Norrgård
Ordförande
medium.ordf@umeastudentkar.se

Senaste nytt i MediUm

Vi är nu glada att kunna få välkomna nya ledamöter i Mediums styrelse! Våra nya medlemmar är Madeleine Myhr, Linnéa Forssell, Hanna Kalla, Saga Bengtsson, Johanna Winter, Sofia Hansson och William Källback Winter.

Vi kan även glatt berätta att MediUm numera har ett webbutskott! Håll utkik på hemsidan framöver för att få uppdateringar om MediUm och annat relaterat till våra utbildningar. Vi som sitter i utskottet är Johanna, Sofia och William. Har ni några frågor eller information ni vill sprida på hemsidan, kontakta oss gärna!

MediUms Stormöte 2014

Idag hölls MediUms Stormöte år 2014. Nedan följer protokollet från mötet, där styrelsen bland annat beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Jag vill tacka vår verksamhetsrevisor Stefan Brattlöf för hans uppmuntrande ord gällande styrelsens bedrifter, och även alla medlemmar som närvarade. Vi hoppas på att få se er som  styrelseledamöter i framtiden!

Elisabet Norrgård, ordförande.

Protokoll MediUm Stormöte 8 oktober 2014

 • 1 Val av mötesordförande

Elisabet Norrgård väljs.

 • 2 Val av mötessekreterare

Viktoria Lindqvist väljs.

 • 3 Val av två (2) justeringspersoner

Niclas Jarlås och Michael Johanson.

 • 4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan beslutas som godkänd.

 • 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

Beslut fattas om att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

 • 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

Elisabet redogör för verksamhetsberättelsen som därefter godkänns.

 • 7 Godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.

Oscar Jakobsson redogör för verksamhetsårets intäkter och kostnader. Detta beslutas som godkänt.

 • 8 Revisorns revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorn Stefan Brattlöf redogör sin revisionsberättelse. Han poängterar vikten av att föra utförlig dokumentation. Revisionsberättelsen lämnas till ordförande.

 • 9 Förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

Verksamhetsrevisorn ger förslaget att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet inför det gångna verksamhetsåret. Detta beviljas av de närvarande kårmedlemmarna.

 • 10 Presentation av MediUm för medlemmarna

Elisabet går igenom MediUms historia samt vad styrelsen och dess olika utskott gör.

 • 11 Frågor till styrelsen från medlemmar

Medlemmarna stället frågor om bland annat det externa utskottet, hur det fungerar osv. De frågar även vad som krävs för att man ska kunna bli styrelseledamot.

 • 12 Motioner av medlemmar

Inga motioner inlämnade.

 • 13 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner inlämnade.

 • 14 Val av valberedning

 • 15 Nästa möte

14 oktober klockan 16.15 i nbvh 3003

 • 16 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Stormöte 2014

Kallelse stormöte för kårföreningen MediUm onsdagen den 8 oktober.

Hej alla MKV-/journaliststudenter!

Nu är det dags för kårföreningen MediUms stormöte!
Plats: Sammanträdesrummet Tryggheten i samhällsveterhuset (gå ned för trapporna så är det rummet intill microvågsugnarna)
Tid: 15.00 den 8 oktober 2014.

Vad gör man på stormötet?
– Vi ger förslag på styrelsen för det kommande läsåret
– Du som är medlem i MediUm kan lämna in motioner – förslag på hur du tycker att verksamheten ska utvecklas.
– Medlem är alla som pluggar MKV/journalistik och har kårleg
– Alla medlemmar är välkomna till mötet och har rösträtt – Du kan alltså påverka vilka som får styrelseposterna och vad MediUm ska göra under nästa år.
– Självklart bjuds det på fika

Om du vill söka en post i styrelsen ska du maila stefan.gerenmark@gmail.com med din ansökan. Har du en kompis som skulle passa perfekt som styrelsemedlem (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot) kan du även anmäla honom eller henne.

Motioner och frågor ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta dagar före stormötet, Har du frågor, förslag eller motioner, maila medium.ordf@umeastudentkar.se.

Varmt välkommen till årsmötet önskar MediUms styrelse genom:

Elisabet Norrgård
Ordförande.

 

Dagorning inför Stormötet:

 • 1 Val av mötesordförande
 • 2 Val av mötessekreterare
 • 3 Val av två (2) justeringspersoner
 • 4 Fastställande av föredragningslistan
 • 5 Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

 

 • 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7 Godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.
 • 8 Revisorns revisionsberättelse
 • 9 Förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

 

 • 10 Presentation av MediUm för medlemmarna
 • 11 Frågor till styrelsen från medlemmar
 • 12 Motioner av medlemmar
 • 13 Propositioner från styrelsen
 • 14 Val av valberedning

 

 • 15 Nästa möte
 • 16 Mötets avslutande

Årsmöte – Styrelsen inför kommande verksamhetsår

Igår ägde MediUms årsmöte rum, där styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes. Elisabet Norrgård valdes till ordförande, Rasmus Senator till vice ordförande, och Oscar Jakobsson till kassör. Som ledamöter blev Niclas Jarlås, Viktoria Lindqvist, Saskia Sundell, Emelie Eriksson, och Michael Bödel Johanson invalda. Fredrik Gustafsson valdes in som suppleant.

Vi vill passa på att tacka de ledamöter som avgått från styrelsen. Rebecka Gustafson, Veronika Hägglund, Stefan Gerenmark och Andreas Wilemoll. Tack för allt ert hårda arbete i styrelsen! Ni kommer att saknas.

// Elisabet Norrgård, ordförande.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen 2014Från vänster översta raden:
Niclas Jarlås, Saskia Sundell, Viktoria Lindqvist.
Michael Bödel Johanson, Emelie Eriksson, Rasmus Senator (vice ordförande).
Oscar Jakobsson (kassör), Elisabet Norrgård (ordförande).

Frånvarande: Fredrik Gustafsson (suppleant)

Årsmöte 2014

Den 15 maj kallar styrelsen MediUm till årsmöte. Under årsmötet kan du som kårmedlem bland annat vara med och påverka vilka som sitter i styrelsen, och du kan även lyfta fram frågor som du tycker är viktiga. Under mötet kommer du även få information om styrelsens aktiviteter.

 

Årsmötet kommer hållas i Norra Beteendevetarhuset, rum 3003, klockan 16.00. Om du är intresserad av att delta under mötet är det bra om du klickar i ”kommer” i eventet som finns på Facebook, men annars är det självklart bara att dyka upp. Under mötet bjuds det givetvis på fika.

 

Varmt välkomna!

MediUms stormöte

I oktober kommer ett stormöte att hållas i kårföreningen. Alla medlemmar är välkomna, även de som inte sitter i styrelsen och det är en chans att ställa frågor om MediUms arbete och komma med förslag på saker vi kan göra för våra medlemmar.  Håll utkik på Facebook för information om datum, tid och plats. 

På stormötet ska följande frågor behandlas, enligt MediUms stadgar:

 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två (2) justeringspersoner
 • fastställande av föredragningslistan
 • frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt
 • godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • godkännande av balans och resultaträkning för föregående verksamhetsår.
 • revisorns revisionsberättelse
 • om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året
 • frågor till styrelsen från medlemmar
 • motioner av medlemmar
 • propositioner från styrelsen
 • val av valberedning

Vad är MediUm?

Kårföreningen MediUm är en förening för de studenter vid Umeå Universitet som går Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, både öppen inriktning och med inriktning mot strategisk kommunikation, samt Programmet för journalistik.

Kårföreningen MediUm är en del av humanistiska sektionen i Umeå Studentkår, vilket innebär att alla som har medlemskap i kåren och går MKV/Journalistik automatiskt är medlemmar i MediUm och kan vara med och påverka vad vi ska göra.

Har du förslag på någon aktivitet så hör av dig!

Nu när det börjar dra ihop sig för en ny termin kan ni även köpa kårmedlemskap via föreningen, då går 10% av priset till föreningskassan. Det kostar lika mycket som att köpa medlemskap direkt från Umeå Studentkår.