Styrelsen

Styrelsen är tillsammans med årsmötet och stormötet det högsta beslutande organet i föreningen. Vill du engagera dig? Håll utkik efter lediga poster på vår Facebook-sida.

Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ för föreningen tillsammans med årsmöte och stormöte. Vill du engagera dig? Håll utkik efter nya öppningar för poster på vår Facebook-sida.

Almy Kjellberg Olofsson
Ordförande

Som ordförande har man det yttersta ansvaret över MediUm samt styrelsen. Jag kallar till styrelsemöte varannan vecka, har koll på mailen, signerar fakturor och har kontakt med Umeå studentkår.

Lea Esengård
vice Ordförande

Som vice ordförande stöttar jag vår ordförande i hennes arbete i MediUm. Jag förbereder och håller i var tredje möte med styrelsen samt går på möten med HumSek.

Linn Lundgren
kassör

Som kassör håller jag koll på MediUms ekonomi. Jag hanterar in- och utbetalningar, gör varje år ett budgetförslag och är med och fattar beslut i styrelsen.

Emma Holmberg
Sekreterare

Som sekreterare ansvarar jag för att föra protokoll under styrelsemöten och färdigställa dessa åt styrelsen senast en vecka efter mötet. Jag för även protokoll under årsmöten och stormöten där dessa ska skrivas ut för underskrift av justeringspersoner.

Alexander Stenfelt
Ledamot & ANSVARIG FÖR SPORTUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Sportutskottet. Som ansvarig för Sportutskottet ansvarar jag för att anordna olika sportevenemang såsom Skiweek, korpenlag och träning på IKSU.

Denise Åhnstrand
Ledamot & ANSVARIG FÖR NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Näringslivsutskottet. Som ansvarig för Näringslivsutskottet ansvarar jag för samarbeten med utomstående organisationer.

Oscar Öjling
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR WEBB OCH KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Webb- och kommunikationsutskottet. Som ansvarig för utskottet ansvarar jag för arbetet med marknadsföringen riktad mot våra medlemmar på hemsidan och våra sociala medier.

Wilma Hall
LEDAMOT & ANSVARIG FÖR STUDIESOCIALAUTSKOTTET

Som ledamot i styrelsen deltar jag under styrelsemötena som representant för Studiesociala utskottet samt för Insparksutskottet. Som ansvarig för Studiesociala utskottet ansvarar jag för arbetet med aktiviteter för våra medlemmar såsom EPPs och sittningar. I Insparksutskottet har jag den ledande rollen bland generalerna och är därmed ytterst ansvarig för mottagningen.

Sanna Andersson

LEDAMOT & ANSVARIG FÖR INSPARKSUTSKOTTET

 

I Insparksutskottet har jag den ledande rollen bland generalerna och är därmed ytterst ansvarig för mottagningen.

Har du frågor eller förslag?

 Kontakta oss via vår facebook!

Skapad av Enklast.

Webbdesign: Ruben Ångqvist – Grafisk profil: Patricia Björkman
Copy: Yosef Newton – Produktionsassistent: Lovisa Lind

Skapad av Enklast.

Webbdesign: Ruben Ångqvist
Grafisk profil: Patricia Björkman
Produktionsassistent: Lovisa Lind
Copy: Yosef Newton