Vad är MediUm?

Kårföreningen MediUm är en förening för de studenter vid Umeå Universitet som går Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, både öppen inriktning och med inriktning mot strategisk kommunikation, samt Programmet för journalistik.

Kårföreningen MediUm är en del av humanistiska sektionen i Umeå Studentkår, vilket innebär att alla som har medlemskap i kåren och går MKV/Journalistik automatiskt är medlemmar i MediUm och kan vara med och påverka vad vi ska göra.

Har du förslag på någon aktivitet så hör av dig!

Nu när det börjar dra ihop sig för en ny termin kan ni även köpa kårmedlemskap via föreningen, då går 10% av priset till föreningskassan. Det kostar lika mycket som att köpa medlemskap direkt från Umeå Studentkår.