VÅRA UTSKOTT

MediUm har fem utskott som arbetar med olika uppgifter för ett skapa ett mer aktivt studentliv. Engagera dig själv och andra studenter tillsammans med våra utskott!

Våra utskott

MediUm har fem utskott som arbetar med olika uppgifter för att skapa ett aktivt studentliv. Aktivera dig själv och andra studenter tillsammans med våra utskott!

STUDIESOCIALA utskottet

Studiesociala utskottet har hand om att planera och genomföra sittningar, EPP:s och andra roliga aktiviteter för studenterna! Som ansvarig kallar jag till möte med utskottet, kontrollerar att allt blir gjort och närvarar på styrelsemöten!

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet är utskottet som har hand om kontakten mellan näringslivet och kårföreningen, det vill säga företag och föreningar utanför universitetet. Vi anordnar events och workshops för våra studenter men arbetar även med att nå ut till nya aktuella och spännande samarbetspartners.

WEBB & KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Web- och kommunikationsutskottet har ansvar över MediUms digitala kommunikation via hemsidan och sociala medier. Vi anordnar inbjudningar till evenemang, skapar inlägg om aktuella händelser och på så sätt hjälper utskotten att nå ut till sin målgrupp.

SPORTUTSKOTTET

Sportutskottet planerar och genomför sportrelaterade evenemang och aktiviteter så som Skiweek, Korpen och Umeå World Cup.

INSPARKSUTSKOTTET

Insparksutskottet som består av fyra generaler och är verksamt mellan årsmötet och stormötet. Generalerna planerar och har det yttersta ansvaret i genomförandet av mottagningen.

Har du frågor eller förslag?

 Kontakta oss via vår facebook!

Skapad av Enklast.

Webbdesign: Ruben Ångqvist – Grafisk profil: Patricia Björkman
Copy: Yosef Newton – Produktionsassistent: Lovisa Lind

Skapad av Enklast.

Webbdesign: Ruben Ångqvist
Grafisk profil: Patricia Björkman
Produktionsassistent: Lovisa Lind
Copy: Yosef Newton